Návrh a realizace interiérů

Jednou z našich služeb je i návrh a realizace interiérů. Pokud máte v APEX A objednán nebo již zpracován projekt, obraťte se na nás i s vaším interiérem.

Návrh a realizace interiérů

Interiér se dá zpracovat na mnoho způsobů. Proto je v této etapě spolupráce velmi důležitá důvěra klienta vůči architektovi a vůči jeho zkušenostem.

 

Optimální čas na zpracování ideového projektu interiéru nastává v rámci tvoření studie rodinného domu. Zároveň může paralelně probíhat práce na projektu pro stavební povolení. Realizační projekt by měl respektovat navržen a odsouhlasen interiér.

 

Cenu a časový harmonogram návrhu a realizace interiérů definujeme individuálně a po vzájemné dohodě. Cena návrhu interiéru obsahuje dva návrhy.

 

První návrh ceny je náš pohled a názor na řešení definovaných místností, barev, materiálů nebo nábytku. Druhý návrh ceny je zpracován po klientských podnětných a logických vyjádřeních. Další návrhy jsou již nad rámec předem sjednané ceny a stanoví se individuálně, v závislosti na rozsahu a charakteru úprav.

 

Výsledkem návrhu interiéru jsou vizualizace místností a přehledné výkresy nábytku, zařizovacích předmětů, povrchů podlah stěn a stropů.

 

V případě zájmu vám rádi nabídneme realizaci interiéru s autorským dozorem.

 

Našli jste co jste potřebovali? Kontaktujte nás